دانلود تحقیق در مورد استراتژي جهاني حفاظت

دانلود تحقیق در مورد استراتژي جهاني حفاظت

دانلود تحقیق در مورد استراتژي جهاني حفاظت

لینک دانلود خرید پایین توضیحات

دسته بندی: ورد

نوع فایل:doc (قابل ویرایش و پرینت)

تعداد صفحه:25

استراتژي جهاني حفاظت

 برداشت فراگير و نويني عنوان حفاظت منابع زنده براي توسعه پايدار ارائه نموده است . هدف استراتژي از اين برداشت ،تلفيق حفاظت و توسعه است به نحوي كه تعييرات و دگرگوني هاي حاصل در محيط زيست در راستائي هدايت شوندكه بقاء و بهبود زندگي را براي همه مردم تضمين كند.

اهداف حفاظت از نظر تضمين تداوم بهره وري از منابع زنده براي تامين نياز هاي مادي و معنوي مردم از بعد اخلاقي مبتني بر اين ايمان و اعتقاد است كه ما زمين را از نياكان خود به ارث نبرده ايم بلكه آنرا از فرزندان خود به امانت گرفته ايم. احداث و مديريت صحيح مناطق حفاظت شده در نيل به اهداف استراتژي جهاني حفاظت عامل كليدي محسوب شده و جزء لاينفك توسعه پايدار به شمار مي رود. اين طرز تلفي از ماهيت حفاظت بن مايه اصلي اهداف استراتژي جهاني حفاظت را تشكيل مي دهد.

مناطق حفاظت شده و سيستم هاي حيات بخش

نگهداري فرآيندهاي اكولوژيك ضروري و سيستم هاي حيات بخش براي همه جوامع امري حياتي به شمار ميرود. شواهد باستان شناسي زيادي از سرنوشت تمدن هاي كهن در دست هست كه غفلت هاي آنها را در خصوص نگهداري اين سيستم و فرآيندها نشان مي دهد. آرتوردال در كنفرانس پاركهاي ملي و ذخيره گاهها در سال 1975 در ولينگتن به نمونه عبرت انگيز از اين دست در حوزه اقيانوس آرام جنوبي اشاره مي كند. نامبرده از جزيره مرجاني كوچكي ياد مي كند كه به طور طبيعي به وسيله جنگل هاي مانگرو  احاطه شده بود. اين جنگل ها در تثبيت و توقف شن هاي روان نقش موثري داشتند كه به چشم نمي خورد . اهالي محل بدون توجه به اهميت اين جنگل ها صرفاٌ براي ريشه كن كردن پشه ها اقدام به قطع جنگل ها كرده بودند. آرتودال اضافه مي كند اين اقدام تا زماني كه نخستين توفان برپا شود به ظاهر دگرگوني مطلوبي در محيط زيست به شمار مي رفت. آخرين باري كه از جزيره بازديد شده جز توده اي شن از آن باقي نمانده بود و توده شن متحرك همه جا را از سكونتگاه ها تا پوشش گياهي بلعيده بود.

جنگل هاي مانگرو براي حفاظت و موجوديت جزيره و سيستمي كه مردم وابسته به آن بودند عامل تعيين كننده اي به شمار مي آمدند كه با امحاء آنها كل سيستم به نابودي گرائيد. متاسفانه تا زماني كه سيستم هاي طبيعي در اختيار ما هستند پي به ارزش آنها نمي بريم و پس از اين كه آنها را از دست مي دهيم به ارزش حياتي آنها واقف مي شويم‌، و اين در حالي است كه براي بر قراري مجدد تعادل طبيعي كه قبلاٌ به رايگان در اختيار داشتيم بايد هزينه هاي گزافي را متحمل شويم . آنچه گفته شد يك نمونه روشن از لزوم حفاظت سيستم هاي طبيعي را نشان مي دهد و اين كه چگونه احداث و مديريت جنگل هاي مانگرو به عنوان يك منطقه حفاظت شده در نگهداري سيستم هاي حيات بخش جزيره مي توانند نقش كليدي داشته باشند.

احداث ذخيره گاهها براي حفاظت از جنگل هاي حوزه آبخيزه ها در بسياري از كشورهابراي سيستم هاي حيات بخش امري ضروري است. برخي از مناطق نيوزلند به علت پاك تراشي خرد ستيزانه جنگل ها در شيب هاي تند و قابل فرسايش در اثر وقوع سيلاب ويران شده و ضمن خسارت جاني در اثر فرسايش ، بسياري از اراضي مرغوب كشاورزي نابود شده اند جنگل هاي باقي مانده نيز به علت وارد كردن پستانداران سر شاخه خوار غير بومي كه سيستم اكولوژيك منطقه قبلاٌ فاقد آن بود به شدت صدمه


اینجا هم مشاهده کنید